NL EN FR
MeNu - Centre for Mindful eating and Nutrition

Privacyverklaring Centrum MeNu

 

1. Deze verklaring is van toepassing op alle door Centre for Mindful Eating and Nutrition (MeNu) geleverde diensten.

MeNu is gevestigd in de Gielelaan 20, 1090 Jette, vertegenwoordigd door Caroline Baerten, en als enige persoon verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Telefoonnummer: 0499/726876, ondernemingsnummer: BE0665 582 128

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via caroline@me-nu.org

 

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

In het kader van een deelname aan een training/lezing/workshop of inschrijving voor de nieuwsletter worden van U de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

  • voor- en familienaam
  • e-mailadres

 

MeNu verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het accepteren van uw deelname aan/indiceren voor een training of workshop.
  • Uw gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven (wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven),  gebruik makend van email.
  • Het maken van een offerte.
  • Het maken van een factuur en controleren van betalingen voor trainingen en workshops.
  • Er worden geen cookies gebruikt bij MeNu

 

U heeft ten allentijde recht op correctie en inzage van de gegevens bij onjuistheden via info@me-nu.org.

 

Opt-out

MeNu gebruikt uw naam en e-mailadres om tweemaal per jaar onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten toe te sturen, tenzij U hebt aangegeven deze e-mails niet (meer) te willen ontvangen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via info@me-nu.org, onderaan de mailing.

 

Opt-in

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt MeNu uw naam en e-mailadres om U tweemaal per jaar haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten met betrekking tot centrum MeNu te bezorgen.

Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via info@me-nu.org, onderaan de mailing.

 

Telefonisch

MeNu gebruikt uw telefoonnummer uitsluitend in het kader van individuele consultaties bij het vastleggen of annuleren van afspraken. 

 

3. Bewaartermijnen

MeNu bewaart uw persoonsgegevens:

  • Niet langer dan wettelijk toegestaan
  • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft MeNu passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MeNu nooit gebruik van diensten van derden.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via de administratie (info@me-nu.org) kan U verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien te wijzigen of te verwijderen.

MeNu zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en U, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan gegeven is. Als MeNu uw verzoek niet inwilligt, zal zij U informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als U bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan U eveneens contact opnemen met de administratie (info@me-nu.org).

MeNu zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal MeNu U hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als U klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan U contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (caroline@me-nu.org).

Indien dit niet leidt tot een oplossing kan U  altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie; info@me-nu.org.

 

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Wij raden U aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

 

Laatste update: 28 januari 2021